Współpracujemy z:

Certyfikat UDT

ISO 9001

Centrum Diagnostyki i Badań Pojazdów posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

W czerwcu 2007 r. nasz system zarządzania jakością został poddany ocenie przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną UDT – CERT, która sprawdziła zgodność systemu z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. W wyniku pozytywnej oceny nasza firma została 05.07.2007 r. uhonorowana certyfikatem ISO nr CSJ/387/2007 w zakresie: „Naprawa, modernizacja, przygotowanie do badań oraz konserwacja podestów ruchomych, żurawi przenośnych i dźwignic. Okresowe badania techniczne i przeglądy pojazdów samochodowych”.


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WWL/010
ul. Poniatowskiego 97a, 05-220 Zielonka,
tel.: (022) 786 20 61, fax: (022) 786 32 35

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WP/021
ul.Kolejowa 46, Płock, tel/fax: (024) 262-89-42

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WZ/010
ul. Kolejowa 96, 05-092 Łomianki, tel.: (022) 357 83 32, fax: (022) 357 83 33

Centrum Diagnostyki
ul. Józefa Poniatowskiego 97A, 05-220 Zielonka /koło Warszwy
tel. (022) 786-20-61
fax. (022) 786-32-35

Szkolenia:
tel: 692-506-473
email: dawnagraba@gmail.com


Kursy i szkolenia ADR Warszaw