Współpracujemy z:

Polityka jakości

Centrum Diagnostyki i Badań Pojazdów prowadzi politykę zapewniającą jakość w obszarze:

– okresowych badań technicznych i przeglądów pojazdów samochodowych,

– świadczenia usług dotyczących modernizacji, napraw i badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,

w celu zdobycia klientów i ich utrzymania, zdobycia stabilnej pozycji na rynku firm świadczących badania techniczne oraz czynności związane z przygotowaniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu do badań.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

– zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów;

– utrzymanie zaufania dotychczasowych i zdobycie nowych klientów;

– utrzymanie partnerskich powiązań z klientami i dostawcami;

– wysoką jakość i wiarygodność świadczonych usług;

– wykonywanie prac zgodnie z wymaganiami klientów oraz dokumentów normatywnych i przepisów prawnych;

– niezwłoczne, obiektywne i zgodne z wymaganiami rozpatrywanie skarg i reklamacji;

– zaangażowanie całego kierownictwa oraz każdego pracownika do stosowania i ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001;

– motywowanie i systematyczne szkolenie załogi aby jej działania na rzecz wysokiego poziomu jakości wykonywanych prac były świadome i odpowiedzialne,

– zapewnienie warunków bezpiecznej pracy dla Inspektora Dozoru Technicznego.

Przyjmując wyżej wymienioną politykę jakości jako moje zobowiązanie wobec Klientów i Załogi wyrażam pełne zaangażowanie w funkcjonowanie przyjętego systemu zarządzania jakością.

DYREKTOR

Artur Kowalczuk

Zielonka, kwiecień 2007 r.


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WWL/010
ul. Poniatowskiego 97a, 05-220 Zielonka,
tel.: (022) 786 20 61, fax: (022) 786 32 35

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WP/021
ul.Kolejowa 46, Płock, tel/fax: (024) 262-89-42

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WZ/010
ul. Kolejowa 96, 05-092 Łomianki, tel.: (022) 357 83 32, fax: (022) 357 83 33

Centrum Diagnostyki
ul. Józefa Poniatowskiego 97A, 05-220 Zielonka /koło Warszwy
tel. (022) 786-20-61
fax. (022) 786-32-35

Szkolenia:
tel: 692-506-473
email: dawnagraba@gmail.com


Kursy i szkolenia ADR Warszaw