Współpracujemy z:

Kursy i szkolenie ADR


Celem kursu  ADR
jest uzyskanie niezbędnej wiedzy o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie Polski i UE.

ZOBACZ TUTAJ NASZ TERMINY !!!

PROWADZIMY SZKOLENIA:

KURS PODSTAWOWY

– KURS SPECJALISTYCZNY TRANSPORT W CYSTERNACH

KURS MATERIAŁY WYBUCHOWE (termin ustalany indywidualnie)

KURS MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE (termin ustalany indywidualnie)

ZAPISY NA KURS TEL: 692 506 473

Uczestnicy kursu zapoznają się ze sposobem załadunku, rozładunku, oznakowania towarów niebezpiecznych, a w szczególności, zagrożeniem, jakie stwarzają towary niebezpieczne i sposobach zapobiegania wypadkom drogowym w czasie ich przewozu

Zaświadczenie ADR uzyskuje osoba, która:

– ukończyła 21 lat.

– spełnia wymagania określone w przepisach prawo o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy

– ukończyła odpowiedni kurs ADR

– uzyskała wynik pozytywny z egzaminu kończącego kurs ADR

W związku ze zmianą przepisów odnośnie wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców, każda osoba przystępująca od egzaminu zobowiązana jest dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WWL/010
ul. Poniatowskiego 97a, 05-220 Zielonka,
tel.: (022) 786 20 61, fax: (022) 786 32 35

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WP/021
ul.Kolejowa 46, Płock, tel/fax: (024) 262-89-42

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WZ/010
ul. Kolejowa 96, 05-092 Łomianki, tel.: (022) 357 83 32, fax: (022) 357 83 33

Centrum Diagnostyki
ul. Józefa Poniatowskiego 97A, 05-220 Zielonka /koło Warszwy
tel. (022) 786-20-61
fax. (022) 786-32-35

Szkolenia:
tel: 692-506-473
email: dawnagraba@gmail.com


Kursy i szkolenia ADR Warszaw